ผู้บริหาร

นางมณลักษณ์ ภักดีชน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/05/2014
ปรับปรุง 05/08/2019
สถิติผู้เข้าชม 442120
Page Views 562633
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ วังงิ้ว ดงเจริญ
2 โรงเรียนวังก้านเหลือง วังงิ้ว ดงเจริญ
3 โรงเรียนบ้านวังกะทะ วังงิ้วใต้ ดงเจริญ
4 โรงเรียนอนุบาลดงจริญ(วังงิ้ว) วังงิ้วใต้ ดงเจริญ
5 โรงเรียนวัดวังเรือน วังงิ้วใต้ ดงเจริญ
6 โรงเรียนวัดวังหินแรง สำนักขุนเณร ดงเจริญ
7 โรงเรียนวัดหนองง้าว สำนักขุนเณร ดงเจริญ
8 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) สำนักขุนเณร ดงเจริญ
9 โรงเรียนบ้านวังบงค์ สำนักขุนเณร ดงเจริญ
10 โรงเรียนบ้านห้วยตาดำ ห้วยพุก ดงเจริญ
11 โรงเรียนบ้านไดลึก ห้วยพุก ดงเจริญ
12 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม ห้วยพุก ดงเจริญ
13 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา ห้วยพุก ดงเจริญ 056-905835
14 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า ห้วยพุก ดงเจริญ 0857339498
15 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ห้วยร่วม ดงเจริญ 056638539
16 โรงเรียนวัดหนองสนวน ห้วยร่วม ดงเจริญ
17 โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ห้วยร่วม ดงเจริญ
18 โรงเรียนวัดคลองคูณ คลองคูณ ตะพานหิน
19 โรงเรียนวัดคลองแขก คลองคูณ ตะพานหิน
20 โรงเรียนวัดวังไคร้ คลองคูณ ตะพานหิน
21 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง งิ้วราย ตะพานหิน
22 โรงเรียนวัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ งิ้วราย ตะพานหิน
23 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ ตะพานหิน
24 โรงเรียนวัดใหม่สำราญ ดงตะขบ ตะพานหิน
25 โรงเรียนวัดหนองคล่อ ดงตะขบ ตะพานหิน
26 โรงเรียนจันทวิทยา ตะพานหิน ตะพานหิน
27 โรงเรียนวัดเทวประสาท ตะพานหิน ตะพานหิน
28 โรงเรียนวัดพฤกษะวันโชติการาม ตะพานหิน ตะพานหิน
29 โรงเรียนตะพานหิน ตะพานหิน ตะพานหิน
30 โรงเรียนหัวเฉียว ตะพานหิน ตะพานหิน
31 โรงเรียนชืนนิยมวิทยา ตะพานหิน ตะพานหิน
32 โรงเรียนนรบุตรศึกษา ตะพานหิน ตะพานหิน
33 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ ทับหมัน ตะพานหิน
34 โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน ตะพานหิน
35 โรงเรียนวัดทับปรู ทับหมัน ตะพานหิน
36 โรงเรียนราษฎร์วิทยา ทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน
37 โรงเรียนบ้านหนองหวาย วังสำโรง ตะพานหิน
38 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด วังสำโรง ตะพานหิน
39 โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง ตะพานหิน
40 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร วังสำโรง ตะพานหิน
41 โรงเรียนวัดเขารวก วังหลุม ตะพานหิน
42 โรงเรียนวัดสัตตวนาราม วังหลุม ตะพานหิน
43 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร วังหลุม ตะพานหิน
44 โรงเรียนบ้านเนินทราย วังหลุม ตะพานหิน
45 โรงเรียนวัดวังหว้า วังหว้า ตะพานหิน
46 โรงเรียนวัดยางคลี วังหว้า ตะพานหิน
47 โรงเรียนวัดท่าปอ วังหว้า ตะพานหิน
48 โรงเรียนวัดป่าแดง หนองพยอม ตะพานหิน
49 โรงเรียนวัดหนองแก หนองพยอม ตะพานหิน
50 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) หนองพยอม ตะพานหิน
51 โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง หนองพยอม ตะพานหิน
52 โรงเรียนบ้านห้วงสลิด ห้วยเกตุ ตะพานหิน
53 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย ห้วยเกตุ ตะพานหิน
54 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ห้วยเกตุ ตะพานหิน
55 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา ห้วยเกตุ ตะพานหิน 05621575
56 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม ห้วยเกตุ ตะพานหิน
57 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย ห้วยเกตุ ตะพานหิน
58 โรงเรียนวัดคลองทองหลาง ห้วยเกตุ ตะพานหิน
59 โรงเรียนวัดไทรโรงโขน ไทรโรงโขน ตะพานหิน
60 โรงเรียนบ้านไดกระพังปลา ไผ่หลวง ตะพานหิน
61 โรงเรียนวัดคลองข่อย ไผ่หลวง ตะพานหิน
62 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ทับคล้อ ทับคล้อ
63 โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า ทับคล้อ ทับคล้อ
64 โรงเรียนวัดชัยศรี ทับคล้อ ทับคล้อ
65 โรงเรียนวัดป่าเรไร ทับคล้อ ทับคล้อ 056-641726
66 โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม ทับคล้อ ทับคล้อ
67 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง ทับคล้อ ทับคล้อ
68 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
69 โรงเรียนวัดวังกระชัน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
70 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
71 โรงเรียนบ้านคลองห้วยหลัว ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
72 โรงเรียนวัดบางเบน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
73 โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
74 โรงเรียนวัดเขาส้าน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
75 โรงเรียนบ้านหนองจอก ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
76 โรงเรียนวัดน้ำเคือง ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
77 โรงเรียนวัดไดอีเผือก ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
78 โรงเรียนบ้านเนินม่วง ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
79 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา เขาทราย ทับคล้อ
80 โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาทราย ทับคล้อ
81 โรงเรียนวัดวังแดง เขาทราย ทับคล้อ
82 โรงเรียนอนุบาลสุธินี เขาทราย ทับคล้อ
83 โรงเรียนบ้านหนองจะปราบ เขาทราย ทับคล้อ
84 โรงเรียนบ้านเขานกยูง เขาทราย ทับคล้อ
85 โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย ทับคล้อ
86 โรงเรียนวัดวังหินเพลิง เขาทราย ทับคล้อ
87 โรงเรียนเยาวชนศึกษา เขาทราย ทับคล้อ
88 โรงเรียนวัดลำประดา เขาทราย ทับคล้อ
89 โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
90 โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
91 โรงเรียนบ้านเขาหม้อ เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
92 โรงเรียนบ้านเขาโล้น เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
93 โรงเรียนวัดใดวน เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
94 โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ 0816741514
95 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล บางมูลนาก บางมูลนาก 056-631074
96 โรงเรียนโถงจื้อบางมูลนาก (สหสงเคราะห์วิทยา) บางมูลนาก บางมูลนาก
97 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" บางมูลนาก บางมูลนาก 056631076
98 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก บางมูลนาก
99 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) บางมูลนาก บางมูลนาก 056631215
100 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา บางไผ่ บางมูลนาก
101 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ บางไผ่ บางมูลนาก
102 โรงเรียนวัดวังน้ำเต้า บางไผ่ บางมูลนาก
103 โรงเรียนวัดท่าหอย บางไผ่ บางมูลนาก
104 โรงเรียนพฤกษวนารามวิทยา บางไผ่ บางมูลนาก
105 โรงเรียนวัดโพธิ์แดน บางไผ่ บางมูลนาก
106 โรงเรียนชุมชนภูมิวิทยา ภูมิ บางมูลนาก
107 โรงเรียนวัดลำประดาใต้ ลำประดา บางมูลนาก
108 โรงเรียนวัดไดโสน ลำประดา บางมูลนาก
109 โรงเรียนวัดลำประดากลาง ลำประดา บางมูลนาก
110 โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง วังกรด บางมูลนาก
111 โรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษา วังกรด บางมูลนาก
112 โรงเรียนวัดห้วยเรียงใต้ วังกรด บางมูลนาก
113 โรงเรียนวังตะกูราษฏร์อุทิศ วังตะกู บางมูลนาก
114 โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู บางมูลนาก
115 โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ วังตะกู บางมูลนาก
116 โรงเรียนวัดมะกอกงอ วังตะกู บางมูลนาก
117 โรงเรียนวังสำโรง(ราษฎร์บำรุงวิทย์) วังสำโรง บางมูลนาก
118 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม วังสำโรง บางมูลนาก 082-2280898
119 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ วังสำโรง บางมูลนาก
120 โรงเรียนวัดเขาโค้ง วังสำโรง บางมูลนาก
121 โรงเรียนวัดหอไกร หอไกร บางมูลนาก
122 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม สาขาบ้านคลองแค หอไกร บางมูลนาก
123 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม หอไกร บางมูลนาก
124 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) ห้วยเขน บางมูลนาก
125 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" เนินมะกอก บางมูลนาก 056-631971
126 โรงเรียนบ้านวังทองราษฎร์สามัคคี เนินมะกอก บางมูลนาก
127 โรงเรียนบ้านวังกร่าง(ราชานุสรณ์) เนินมะกอก บางมูลนาก
128 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง(แก้ววิทยาคาร) บึงนาราง
129 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ บางลาย บึงนาราง
130 โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย บางลาย บึงนาราง
131 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง(ราษฎร์สามัคคี) บางลาย บึงนาราง
132 โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ บางลาย บึงนาราง
133 โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง บึงนาราง
134 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น(ทศอุปถัมภ์) บึงนาราง บึงนาราง
135 โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล(สิงหะวิทยา) บึงนาราง บึงนาราง
136 โรงเรียนบ้านวังพร้าว ห้วยแก้ว บึงนาราง
137 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว) ห้วยแก้ว บึงนาราง
138 โรงเรียนบ้านแหลมรัง(ราษฎร์บำรุง) แหลมรัง บึงนาราง
139 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม แหลมรัง บึงนาราง
140 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง แหลมรัง บึงนาราง
141 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง
142 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง 086-1198702
143 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง
144 โรงเรียนบ้านบึงลี โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง
145 โรงเรียนบ้านวังตายศ(ราษฎร์สามัคคี) โพทะเล
146 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ทะนง โพทะเล
147 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง โพทะเล
148 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง(วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์) ทะนง โพทะเล
149 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย"พิพัฒน์โสภณวิทยา" ทุ่งน้อย โพทะเล 056623523
150 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด ท่าขมิ้น โพทะเล
151 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ท่าขมิ้น โพทะเล
152 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น ท่าขมิ้น โพทะเล
153 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว ท่าขมิ้น โพทะเล
154 โรงเรียนบ้านเนินแค ท่านั่ง โพทะเล
155 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง ท่านั่ง โพทะเล
156 โรงเรียนบ้านวังแดง ท่านั่ง โพทะเล 056 669215
157 โรงเรียนวัดทับทิม ท่าบัว โพทะเล
158 โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์) ท่าบัว โพทะเล -
159 โรงเรียนวัดหลวง ท่าบัว โพทะเล
160 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม ท่าเสา โพทะเล 0864413474
161 โรงเรียนวัดบ้านหนองดง ท่าเสา โพทะเล
162 โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ ท่าเสา โพทะเล
163 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย ท่าเสา โพทะเล
164 โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง ท่าเสา โพทะเล 056850016
165 โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย ท่าเสา โพทะเล
166 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ท้ายน้ำ โพทะเล
167 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ ท้ายน้ำ โพทะเล
168 โรงเรียนบ้านหนองบัว ท้ายน้ำ โพทะเล
169 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ ท้ายน้ำ โพทะเล
170 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) บางคลาน โพทะเล
171 โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง บางคลาน โพทะเล
172 โรงเรียนวัดคงคาราม บางคลาน โพทะเล
173 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ บางลาย โพทะเล
174 โรงเรียนบ้านน้อย บ้านน้อย โพทะเล 056-659052
175 โรงเรียนวัดขวาง วัดขวาง โพทะเล
176 โรงเรียนวัดพร้าว วัดขวาง โพทะเล 056-8403683
177 โรงเรียนวัดโพทะเล โพทะเล โพทะเล 056-681178
178 โรงเรียนวัดบ้านตาล(ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร) โพทะเล โพทะเล
179 โรงเรียนบ้านคลองตางาว โพทะเล โพทะเล
180 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล โพทะเล โพทะเล 056-681162