ปฐมวัย

นางปวีร์กัญญ์ เชื้อสุวรรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสุรีพรย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวเจนจิรา ปานแอ๊ด
ครู