ภาพกิจกรรม
วันภาษาไทยแห่งชาติ บูรณาการวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบางมูลนาก (ราษฎร์อุทิศ) จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ บูรณาการวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีนางมณลักษณ์ ภักดีชน เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีเกียรติประวัติผลงานของสุนทรภู่ที่ได้สร้างสรรค์ไว้เพื่อสังคมไทย และยังเชิญชวนให้คณะครูและนักเรียนร่วมกันแต่งกายแบบไทย กิจกรรมแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลายหลาย
  

 
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2561,10:05   อ่าน 988 ครั้ง