ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 23 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายบุญชัย สมบูรณ์สงค์ ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน รวมทั้งเป็นการร่วมมือกันในการดูแล ป้องกันแก้ไขปัญหาของนักเรียน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคนในชั้นเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้เพราะการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา และระหว่างผู้ปกครองกับผู้ปกครองด้วยกัน จะช่วยให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2561,10:57   อ่าน 353 ครั้ง