ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ดร.มณลักษณ์ ภักดีชน เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ทั้งนี้ยังมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดีอีกด้วย
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2561,08:56   อ่าน 403 ครั้ง