ภาพกิจกรรม
การทำดอกไม้จันทร์
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) ได้รับความกรุณาจากกิ่งกาชาดอำเภอบางมูลนาก ที่ได้มาถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำดอกไม้จันทร์ ให้กับนักเรียนเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2560,14:24   อ่าน 478 ครั้ง