สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


ดอกไม้ประจำโรงเรียน
             ดอกไม้ประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
   สีประจำโรงเรียน  คือ  เทา-ฟ้า